Artykuły

sie 18, 2014

Medytacja Gwiazdy Rdzenia

Krok pierwszy: wyrównanie hary

Skup świadomość na punkcie Tan – Tein. Poczuj obecną tam siłę. Poczuj gorąco. Poczuj, że ono jest tym samym, co żar plazmy środka Ziemi. Ten punkt jest pochodną dźwięku wydawanego przez rdzeń Ziemi. Utrzymuj stan koncentracji, aż Tan – Tein stanie się bardzo gorący.


Przenieś teraz świadomość do górnej części klatki piersiowej (siedem centymetrów poniżej zagłębienia gardła). Na poziomie harycznym to tutaj jest siedziba duszy, wygląda jak rozproszone światło wokół płomienia świecy. Zawiera w sobie tęsknotę – potrzebę duszy, jej pieśń. Jest czymś zupełnie innym od czakramu serca. Gdy łączysz się z nią, czasem czujesz napełniający się w piersi balon. Punkt ten jest wyraźnie okrągły i przejrzysty.
Poczuj laserową linię biegnącą od siedziby duszy w twojej piersi, poprzez Tan – Tien w dolnej części brzucha, prosto do środka Ziemi. Poczuj wokół siebie i w sobie siłę i ciszę wypełniającą także pomieszczenie – przestrzeń wokoło ciebie, w miarę jak jednoczą się cele indywidualne i cel grupy.
Przenieś świadomość na punkt nad głową. Wyprostuj kręgosłup. Trzymaj uniesioną głowę. Wyobraź sobie, że jesteś zawieszony na cienkiej nitce, jeśli nie potrafisz tego odczuć to pociągnij za włos na środku - czubku głowy i wyobraź sobie, że to jest właśnie ta nitka. Połącz się w myślach z maleńkim półcentymetrowym otworem zlokalizowanym 80 – 100 cm nad głową. Jeśli twój zmysł słuchu jest otwarty usłyszysz przenikliwy, wysoki dźwięk. A gdy uda ci się przeprowadzić promień lasera przez ten punkt usłyszysz cichy stuk. Punkt ten niełatwo odnaleźć. Przypomina mały wir. Odnalezienie go oznacza wkroczenie w całkowicie nową rzeczywistość, wysoko w górze. Jeśli przeciśniesz linie hary przez ten punkt, doświadczysz Boga albo nierozróżnionego „bycia”. By to osiągnąć, potrzeba równowagi ciała fizycznego.
Poczuj promień lasera średnicy połowy twojego małego palca biegnący od punktu nad głową do płynnego środka Ziemi. Poczuj śpiew duszy w swojej piersi i kreatywna moc w punkcie Tan – Tien. Poczuj to, czując jednocześnie linie biegnącą prosto ku płynnemu rdzeniowi Ziemi. Poczuj jej siłę. Ta linia łączy cię z twoim zadaniem. Jest pomostem. Oto jesteś ty i pomost pomiędzy Niebem a Ziemią.


Odczuj zgodność celu przenikającą pomieszczenie. Ta sama linia hary przebiegająca środkiem kręgu jest linia grupy. Poczuj połączenie miedzy twoim Tan – Tien i Tan – Tien grupy.
To na tym poziomie twoje zadanie i zadanie grupy, do której należysz się synchronizują. To na tym poziomie zadanie grupy synchronizuje się z zadaniem otaczającej je społeczności. Zadanie społeczności synchronizuje się z zadaniem państwa, regionu, kontynentu i całej Ziemi. W ten sposób łączymy się z siłą i prawda systemu będącego częścią większego systemu, który z kolei jest częścią jeszcze większego systemu. Oto klucz do uniwersalnego holograficznego połączenia. Żadnej walki czy tez zamartwiania się, że twoje zadanie jest trudne. Wcale nie musi takie być. Kiedy bowiem zrównoważysz się na tych czterech poziomach – gwiazdy rdzenia – aury – hary i ciała fizycznego – staniesz się jednością – siebie i świata ciebie otaczającego.


Krok drugi: wyłonienie światła z gwiazdy rdzenia


Skup teraz świadomość na gwieździe rdzenia. Tutaj mieści się esencja tego, kim jesteś poza czasem i poza przestrzenią, poza tęsknotą i pożądaniem. W tym miejscu po prostu jesteś. Tu nie ma potrzeb, nie ma bólu. Jesteś po prostu stwórcą. Kiedy jako kreator wyłaniasz się z gwiazdy rdzenia swojej esencji, by tworzyć, najpierw wypełniasz kreatywną energią poziom hary, poziom świętego zadania. Z poziomu harycznego przenosisz energie na poziom aury; tu tworzysz swoją osobowość i model ciała fizycznego. Fizycznego poziomu aurycznego energia przechodzi w świat fizyczny i tworzy życie w formie ciała fizycznego.


Kreatywna siła przechodzi z jedności (gwiazda rdzenia) – poprzez trójcę (punkt nad głową, punkt w piersi zwany siedzibą duszy oraz punkt Tan – Tien) i poziom siedmiu warstw pola aurycznego- w wielość formy trójwymiarowego świata fizycznego. Gdy zakończysz jeden plan tworzenia, ponownie wypełniasz energia trójcę, przez którą prześwieca twój cel.
Pozwól więc teraz swojej esencji wydobyć się z gwiazdy rdzenia i poprzez poziom haryczny, przeniknąć na poziom aury. Pozwól jej przepłynąć przez każdą warstwę pola. Każda z tych warstw wyraża stan istnienia, poziom bycia w człowieczeństwie. Wprowadź następnie esencję na poziom fizyczny, niech skrystalizuje się w ciele, w każdej jego komórce. Stworzy to szczęście, radość i spełnienie w twoim fizycznym życiu i w pracy twojego życia. Twoje ciało, osobowość i całe życie staną się ekspresją zawartej w tobie świętej esencji.
Tak więc jedność z trójcy przeszła w siedem, a ty, otwierając siedem pieczęci, rozpoznajesz Boga w człowieku. Przyjrzyj się teraz komórkom swojego ciała. W jądrze każdej z nich znajdziesz coś bardzo podobnego do gwiazdy rdzenia – punkt światła promieniujący esencją twojej istoty. Uzdrawianie zatem tylko pomaga w nawiązaniu więzi między twoją jaźnią a prawą twojej istoto. Nie jest niczym więcej.
Jeśli cierpisz ból, przezywasz gniew, lęk, złość, nienawiść, jesteś podejrzliwym lub chciwym człowiekiem albo po prostu zapomniałeś, przypomnij sobie swoją gwiazdę rdzenia. Pozwól wyłonić się światłu. Przypomnij sobie światło, jakie widoczne było w każdej komórce ciała. Twórz ołtarz i połącz w blasku tego światła wszystkie jego części, jest ono bowiem światłem twojej gwiazdy rdzenia, twojej esencji, Boga w tobie.
Twoje zadanie nie powstało z bólu; powstało z pragnienia tworzenia. Powstało z Miłości, która płynie twojej istoty i w swoim kreacyjnym ruchu, odłączona od rdzenia, zapomniała, kim jest. Teraz chodzi tylko o ponowne połączenie z pamięcią tego, kim jesteś. Twoje zadanie życiowe polega na przypomnieniu sobie pierwotnego twórczego impulsu i dopełnieniu dzieła, tak by następne mogło wypłynąć ze źródła wewnątrz ciebie. Pozwól esencji zawartej w gwieździe rdzenia oświetlać wszystkie poziomy twojej istoty. Pozwól obecnemu w nim pierwotnemu impulsowi twórczemu prowadzić cię przez życie.   

 NAMASTE

PRAKTYKA DUCHOWA

kontakt

Grzegorz Józef Zielonko - Green

tel.: 720 - 770 - 898

mail: greendragon994@gmail.com